Mgr. art. Adam Čierny

  • narodený → born:
    • 12. 8. 1986, Bratislava
  • vzdelanie → education:
    • 2001 – 2005 Škola úžitkové výtvarníctva Jozefa Vydru, Bratislava (odbor Kameňosochárstvo) → School of aplied arts, Bratislava (specialization Stone sculpture)
    • 2005 – 2011 Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (katedra Socha, objekt a inštalácia) → Academy of Fine Arts and Design, Bratislava (department Sculpture, Object and Installation)